פרויקט הכימיאדה: גאווה ישראלית

חיפוש

מסלולי הלימוד של הכימיאדה

הכימיאדה, האולימפיאדה הארצית בכימיה, מתקיימת מדי שנה החל משנת 2000. יעדיה העיקריים של הכימיאדה הינם:
עידוד השתתפות המונית של תלמידים מרחבי הארץ בשלבי התחרות השונים וכך לתרום להגברת המודעות לחשיבות לימודי הכימיה. קירוב התלמידים המשתתפים בתחרות לתחומי מחקר בכימיה ולמחקר המנוהל במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ע"י יצירת סקרנות והתנסות. גילוי כישרונות יוצאים מהכלל, אשר יהוו את השלד של נבחרת ישראל באולימפיאדות בינלאומיות בכימיה.

מסלול כיתות י'

מורכב משלושה שלבים

מורכב משלושה שלבים

מסלול כיתות יא' ו-יב'

מורכב משלושה שלבים

מורכב משלושה שלבים

הפרסים בכימיאדה

- הקלות בבגרויות בכימיה.

- מלגות לימודים לשישה זוכים אשר מקבלים מלגת לימודים בטכניון למשך שנה או סמסטר.

מסלול כיתות י'

מורכב משלושה שלבים

מורכב משלושה שלבים

מסלול כיתות יא' ו-יב'

מורכב משלושה שלבים

מורכב משלושה שלבים

הפרסים בכימיאדה

- הקלות בבגרויות בכימיה.

- מלגות לימודים לשישה זוכים אשר מקבלים מלגת לימודים בטכניון למשך שנה או סמסטר.

השותפים שלנו לדרך

תחרות כימיה ארצית בפקולטה לכימיה בטכניון

כל הזכויות שמורות @ 2023