פרויקט הכימיאדה: גאווה ישראלית

חיפוש

מבחנים מהכימיאדה

מבחנים לתרגול שלב א'

קובץ ZIP
המכיל את כל המבחנים להורדה

מבחנים לתרגול


שלב א' -
כיתות י' 19-20 מועד א'

שלב א

כיתות י 19-20 מועד א – ערבית

שלב א'
כיתות י' 19-20 מועד א' – פתרון

שלב ג' - כיתות י' 19-20 מועד א'

שלב א'
כיתות י' 19-20 מועד ב' – ערבית

מבחנים לתרגול

שלב א'
כיתות י 19-20 מועד ב – פתרון


שלב א' -
כיתות י' 17-18

שלב א

כיתות י' 17-18 – ערבית

מבחנים לתרגול

שלב א'
כיתות י' 17-18 – פתרון


שלב א' -
כיתות י' 15-16

שלב א

כיתות י' 15-16 – ערבית

מבחנים לתרגול

שלב א'
כיתות י' 15-16 – פתרון

שלב א

כיתות י 14-15

מבחנים לתרגול שלב ב'

מבחנים לתרגול
שלב ב'
2016 תשע"ו


שלב ב' -
יא - יב - תשפ"ג
2023

שלב ב

כיתות יא-יב' תשפ"ב
2021מבחנים לתרגול שלב ב'
כיתות יא' -יב'
2020מבחנים לתרגול שלב ב'-
כימיאדה ארצית תשע"ט
2018-2019