פרויקט הכימיאדה: גאווה ישראלית

חיפוש

שאלות ותשובות לגבי הכימיאדה

ניתן לשלוח בקשה לרכזת תוכניות הנוער: ch.youthpro@technion.ac.il

הציונים המתקבלים במבחן הם יחסיים, ולכן ציון מוצלח במבחן הוא בדרך כלל רחוק מ100
עם זאת, אנחנו ממליצים ללמוד כמה שיותר מהנושאים. היכנסו לעמוד למידה לתחרות

יש ליצור קשר במייל עם רכזת תוכניות הנוער: ch.youthpro@technion.ac.il
לאחר בחינת העניין עם ד"ר איזנה ניגל אטינגר, תישקל בקשתך.

יש ליצור קשר במייל עם רכזת תוכניות הנוער: ch.youthpro@technion.ac.il
לאחר בחינת העניין עם ד"ר איזנה ניגל אטינגר, תישקל בקשתך.

לא ניתן לברר, הציונים חסויים. אם עברתם את הבחינה, תקבלו הודעה על כך.

כלי כתיבה, מחשבון מדעי פשוט, ומוטיבציה להצליח.
את כל השאר תקבלו במקום.

החומר למבחן מופיע בעמוד של כל שלב, בשביל למידה ותרגול ראו את ההמלצות והקישורים בעמוד למידה לתחרות,
אנחנו ממליצים גם להתייעץ עם המורים בבית הספר.

כל שלבי התחרות מתורגמים גם לערבית
על המבחן בשלבים ב' וג' ניתן לענות רק בעברית ואנגלית (אך בתשובה אידיאלית אין כמעט מלל)

התלמידים אשר יצליחו במבחן שלב הגמר יעפילו לשלב ב י"א-י"ב בשנה הבאה ויוצע להם להצטרף לנבחרת גולן.

התוצאות אינן ניתנות בציון אלא במי עבר לשלב ב'. הן תועברנה למורי ביה"ס כמה שבועות אחרי המבחן
אם יש בעיה בהגעת התוצאות ניתן לכתוב לרכזת תוכניות הנוער במייל: ch.youthpro@technion.ac.il

התוצאות תימסרנה למורים כמה שבועות אחרי המבחן

ניתן לשלוח מייל לרכזת תוכניות הנוער: ch.youthpro@technion.ac.il
ובקשתך תועבר לגורמים הרלוונטיים בטכניון.

אין מגבלה למספר השנים בהן מותר לתלמיד להשתתף בכימיאדה, כל עוד הוא לומד בכיתות ט'-י"ב.

תלמיד שהגיע לגמר כיתות י"א-י"ב בשנה שעברה, פטור מלגשת לשלב א' בשנה העוקבת וזכאי אוטומטית לגשת לשלב ב'.

מספר תלמידים שהוציאו ציונים גבוהים ביותר בגמר של כיתות ט'-י' בשנה שעברה זכאים לאותו פטור.

תלמידים אלו יקבלו הודעה אישית על זכאותם.

תחרות כימיה ארצית בפקולטה לכימיה בטכניון

כל הזכויות שמורות @ 2022